Het Moderne Kantoor

pag1Op dinsdagmiddag 1 oktober 2002 was Michel Mooij één van de sprekers op Het Moderne Kantoor – trends en kennis seminar. Onderstaand artikel in Business In Office (oktober/november 2002) doet verslag.

De totstandkoming van kantoorgebouwen kent in de ideefase een veelheid aan aspecten waarmee rekening gehouden dient te worden. Laat vier experts hierover spreken en je krijgt onderwerpen en uitspraken naar je hoofd als “zoogdierbreinen en stimulerende werkomgevingen”, “kantoorinnovatie bestaat niet”, “gestoord worden in het moderne kantoor” en “dynamisch kan ook duurzaam zijn”. Tijdens een boeiende middag kwam het verhaal erachter naar voren.

De visies van vier sprekers, allen bezig met het creëren, adviseren en faciliteren van moderne kantooromgevingen, waren het uitgangspunt voor een gezelschap van circa honderd beslissers en adviseurs, om deel te nemen aan Het Moderne Kantoor – trends en kennis seminar op 1 oktober jongstleden. Een seminar dat zich enerzijds kenmerkte door een diversiteit aan invalshoeken en dito sprekers afkomstig uit de architectuur, het facility management, de consultancy en bouwfysica. Anderzijds werd duidelijk dat, hoe ogenschijnlijk uiteenlopend de vakgebieden van de sprekers ook zijn, hun gezamenlijke doel zich kenmerkt door organisaties beter te laten functioneren. Of dat nou innovatie impliceert of een organisatie flexibel en dynamisch maken of
de akoestiek op de werkplek optimaliseren. Uitgangspunt blijkt de gebruiker en hoe de omgeving invloed heeft op zijn prestaties. Juist de mens creëert het bestaansrecht van een organisatie.

Het Moderne kantoor
Het seminar, een initiatief van Saint Gobain Ecophon, producent van akoestische plafondoplossingen, vond inmiddels voor de 7e keer plaats. Ditmaal tijdens de dinsdagmniddag van de 1e oktober in het Nederlands Architecteninstituut te Rotterdam. Het NAi, zoals het in de volksmond bekend staat, heeft één van de grooste bouwkunstcollecties ter wereld: vijftien strekkende kilometer aan tekeningen, maquettes en foto’s. Koppel daaraan de permanente en tijdelijke tentoonstellingen en je hebt een fraai decor voor een platform om te spreken over het moderne kantoor.

Goed doordachte kantoren
Een kantoor dat door gastheer Marc Janssen, Concept Developer – Modern Office bij Saint Gobain Ecophon, als volgt wordt bekeken: “Goed doordachte kantoren zijn moderne kantoren en moderne kantoren zijn goed doordachte kantoren”. Het hoeft niet per definitie futuristisch te zijn, als het maar gebruik maakt van de aanwezige kennis en oplossingen op het moment dat het gepland, ontworpen en gebouwd wordt. Het moderne kantoor is een kantoor dat de situatie van de kantoormedewerker begrijpt, bewust is van eerdere ervaringen met werkplekontwerp en voorzichtig omgaat met bouwconstructies en onderdelen. Met andere woorden: “Zolang er behoefte is aan kennis en begrip van de factoren die bijdragen aan de gezondheid, het welzijn en de productiviteit van het personeel, bestaat het moderne kantoor”. Deze gedachte is in 1999 aanleiding geweest om te starten met het initiatief een platform te creëren voor beslissers en adviseurs omtrent het moderne kantoor. Elk seminar heeft andere sprekers die vanuit hun specialisme hun visie of kennis presenteren.

Auditorium “De Bazelzaal”
Na ontvangst met lunch spoedden de deelnemers zich naar auditorium “De Bazelzaal”, welke zijn naam niet ontleent aan het feit dat er zoveel gebazeld wordt, echter deze is vernoemd naar dhr. K.P.C. de Bazel, de eerste voorzitter van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten).
Aanluitend aan het welkomstwoord van Ecophon, was het podium aan de eerste spreker van de middag, drs. Farid Azarkan, lid van ABC groep en als directeur eindverantwoordelijk voor de business unit Facility Management. Hij is daarnaast o.a. lid van Center voor Facility Management. Zijn voordracht “Organisatie-ontwikkelingen in relatie tot kantoorinnovatie” gaf een analyse van hoe organisaties omgaan met kantoorinnovatie. Het zorgvuldig onderzoeken van kantoorinnovatie leidde bij hem tot de uitspraak dat kantoorinnovatie niet echt bestaat, althans hij merkte op dat niemand eigenlijk precies weet wat het precies inhoudt. Wat beloof je als consultant als je het naar je opdrachtgever toe hebt over kantoorinnovartie? Innovatie zit hem in de organisatie zelf of bijvoorbeeld in ICT. Zijn standpunten maakten direct een hoop tongen los, waardoor de discussies oplaaiden. Het gaf door de samenstelling van de groep, eindgebruikers, facility managers, architecten en consultants een divers beeld aan meningen. Het gebruik van de term kantoorinnovatie verdient duidelijk enige nuance. Zijn we het wel eens over de inhoud van deze terminologie?

Parlement tussen de oren
Voorts was het woord aan Erick Wuestman, een Achterhoeker (“Dat kun je wel horen.”), die door enkelen als begenadigd spreker wordt betiteld. Als Senior Office Consultant bij FMH te Amersfoort en met een achtergrond als interieurarchitect, nam hij de toehoorders mee langs een kleine 80 dia’s. Hij wijdde de groep in in de wereld van het
“parlement tussen de oren” en “de mens is dier benadering”, onderwerpen adresserend als zoogdierenbrein, reptielenbrein en neocortex. Hij liet mensen door vragen te stellen inzien dat niet alles is wat het lijkt. Enkele uitspraken leidden tot ware lachsalvo’s in de zaal. De omgeving is van enorm grote invloed op de prestaties van de eindgebruiker en harmonie is daarbij een sleutelbegrip. Hij wees op onze oogkleppenbenadering. Het openstellen voor en adopteren van ideeën van anderen is van cruciaal belang om een optimale werkomgeving te realiseren. “Het accommoderen van activiteitgerelateerde werkomgevingen is noodzaak”, besloot hij zijn betoog, alvorens tezamen met de andere aanwezigen plenair te pauzeren.

Ontwerp-oplossingen en randvoorwaarden
Na de pauze was het podium aan ir. P. Bijvoet, van DMGR Raadgevende Ingenieurs uit Arnhem. Bijvoet is naast bouwfysicus tevens gespecialiseerd in bouwakoestiek. Vanwege het belang van akoestiek en de impact van geluid op het menselijk functioneren, was het een goed gewaardeerd onderdeel tijdens de middag. De ontspannen Peter Bijvoet ging in zijn betoog “Gestoord worden in het moderne kantoor” in op ontwerpoplossingen en randvoorwaarden voor akoestiek in een moderne kantooromgeving. Essentieel voor het bepalen van die akoestiek is het onderscheiden van 2 aspecten: communicatie en concentratie.

Welke werkplekken ondersteunen welke activiteiten?
Aan de hand van een aantal kantoormodellen en zonder te technisch te worden, doceerde hij akoestische criteria, zoals geluidsabsorptie en geluidsisolatie. Evaluatie van het seminar gaf aan dat men het een boeiend verhaal vond, zonder complex te zijn. Michel Mooij van Workspace Consultancy te Hilversum, heeft zijn carriere op diverse specialismen ontwikkeld. Opgeleid als stedenbouwkundig architect, werkte hij als IT-kenner en als consultant bij o.a. Twijnstra Gudde, alvorens zijn eigen bureau – Workspace Consultancy – op te richten. Een spreker die in de ongelukkige omstandigheid was als laatste te moeten spreken. Dat hij dat echter met verve heeft gedaan, getuigt de reactie van een van de deelnemers: “Klopt als een bus, geen speld tussen te krijgen”. Zijn voordracht over de ogenschijnlijke contradictie van dynamiek en duurzaamheid liet zijn brede blik zien. Hij ging in op hoe de koppeling te ontwerpen van het werkgedrag van de organisatie en de werkomgeving. Een vijftal bronnen zijn van invloed op de verandering
die leiden tot nieuwe vormen van werken, waaronder technologische vernieuwing, het denken in toegevoegde waarde en waardering van duurzaamheid. Hij liet vervolgens een aantal nieuwe opvattingen zien welke ook in zijn onlangs verschenen boek over kantoorinnovatie zijn vermeld.

Geluid en het moderne kantoor
Met de afronding van de discussie naar aanleiding van het betoog van de heer Mooij, was het seminar bijna ten einde. Wat restte was het slotwoord, met daarin onder andere aandacht voor het boek “Geluid en het moderne kantoor”, geschreven door Ecophon dat aan ieder aan het eind werd overhandigd, en het bedanken van de sprekers. De deelnemers bleven ook daarna in groten getale aanwezig om nog deel te nemen aan een rondleiding door het NAi of een audiotoer door de in de nabijheid van het NAi gelegen Villa Sonneveld of om te borrelen en te netwerken. De organisatie kijkt terug op een goed bezochte, interessante middag. Ze blijft de ontwikkelingen binnen de kantooromgeving volgen. Nieuwe sprekers en nieuwe inzichten en het advies van de deelnemers hiermee door te gaan zal volgend jaar zeker resulteren in een nieuw “Het Moderne Kantoor – trends en kennis seminar”.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s