Binden op basis van lifestyle

Een innovatief kantoorconcept maakt het mogelijk medewerkers aan de organisatie te binden op basis van hun individuele werkstijl.

Regelmatig zijn er de afgelopen jaren organisaties in het nieuws geweest met hun innovatieve kantoorconcept, waarbij de vaste werkplek wordt ingeruild voor een aantal wisselend gebruikte werkplekken met verschillende specifieke functies. Hierbij werden vooral de ruimtewinst en de bereikte flexibiliteit als grote winstpunten naar voren gebracht.

De aanpassing die hierbij van de medewerkers gevraagd wordt, wordt vaak gezien als een noodzakelijk veranderproces, dat in het gunstigste geval zonder al te veel weerstand verloopt. Echte voordelen voor de medewerkers stonden nooit voorop. Maar die zijn er wel degelijk. In dit artikel zullen we laten zien, dat het kunnen ontplooien van een “eigen” werkstijl een element van waarde vertegenwoordigt voor de medewerker en tevens een bindend element kan vormen in de relatie met de organisatie.

Nu de informatietechnologie het mogelijk maakt om onafhankelijk van een vaste plek te werken, worden zowel de onderneming als de medewerker gedwongen te gaan nadenken over de vraag welke omgeving het beste past bij een bepaald soort werk. Is de plek waar nu gewerkt wordt wel de meest optimale vorm van ondersteuning en inspiratie voor dit soort werk? Als werknemers steeds meer afgerekend worden in termen van geleverde prestaties, zal de werknemer daarmee ook zelf verantwoordelijk worden voor het ontwikkelen van de meest effectieve werkstijl en zal hij de vrijheid willen hebben die meest effectieve stijl van werken ook te ontdekken en vorm te geven. Dit betekent dat werknemers zich bewust gaan worden van de invloed die de omgeving heeft op hun effectiviteit en de invloed die zij kunnen uitoefenen om de omgeving zo in te richten, dat zij optimaal kunnen werken. Dit kan ver gaan. Dit kan betekenen dat werknemers eigen stijlen ontwikkelen voor verschillende soorten werk. Voor het schrijven van een uitgebreid rapport huren zij bijvoorbeeld een hutje aan het strand, voor het houden van een bespreking ontmoeten zij elkaar in het zwembad en voor het nadenken over een nieuw verbrandingssysteem lopen zij bijvoorbeeld in gepeins verzonken door een drukke winkelstraat.

vrouw

Wat is een werkstijl?

Iemands werkstijl is de manier van werken die iemand eigen is. Niet de traditionele manier van werken die opgelegd is door het functioneren van een kantoor, maar de strategieën die een zelfstandige werker, kiest bij het effectief inrichten van zijn werk en zijn werkdag.

Kunstenaars vormen een goed voorbeeld. Wanneer je kijkt naar de patronen in hun werkgedrag, zie je werkstijlen die in volledige vrijheid zijn ontwikkeld. De werkstijl wordt enerzijds bepaald door het patroon van activiteiten, de hulpmiddelen en het takenpakket, anderzijds door de individuele invulling. De werkstijl zegt iets over het werkgedrag van de medewerker. Een werkstijl geeft aan hoe de werker zich gedraagt in de manier van uitvoeren van de werkprocessen en het gebruik van faciliteiten daarbij.

Werkstijlen zeggen zowel iets over de individuele invulling van een functie als over de werkpatronen van groepen. Op individueel niveau zegt een werkstijl bijvoorbeeld iets over de mate van autonomie of samenwerking, de mate van plaatsgebondenheid of mobiliteit, de mate van taakgerichtheid of relatiegerichtheid en de mate van routine of creativiteit, die de uitvoering van het werk kenmerken. Op het groepsniveau zegt de werkstijl iets over binding die er binnen de groep bestaat. Werken de groepsleden bijvoorbeeld in dezelfde ruimte, op hetzelfde moment of in een bepaalde volgorde?

De werkstijl geeft een completer beeld van zowel de ruimtelijke patronen als de patronen in de tijd die er in het werk zitten, dan de begrippen functie en taak. De werkstijl geeft echter minder gedetailleerd weer wat de werkzaamheden precies inhouden. Hierdoor is de werkstijl ook minder gevoelig voor veranderingen in de functies en taken binnen een organisatie. Bovendien heeft de werkstijl oog voor de cultuur van de uitvoerders, die een constantere factor is in een organisatie dan de werkprocessen en functies. De werkstijl heeft te maken met de cultuur van een generatie en is stabieler dan de werkprocessen zelf. Vroeger was een functie een vast patroon, waarmee je je voor langere tijd kon identificeren. Toenemende wisselingen van taken, jobrotation, maken dat de werker zijn identiteit niet legt in de inhoud van de taak maar in zijn stijl van uitvoeren. Hierin kunnen het niveau, de opgebouwde vaardigheden en de persoonlijkheid worden getoond.

Binding
Werknemers en bedrijven gaan bindingen aan met elkaar op basis van meer dan alleen de functie van het moment. Bijvoorbeeld door de functie te zien in het perspectief van een carrière, maar ook bijvoorbeeld de manier van werken. Hoe ligt de balans werk-privé? Kan de werknemer gemakkelijk thuis werken, zijn de werktijden flexibel, wordt hij gefaciliteerd voor telewerken? En hoe zit het met het combineren van werk en zorgtaken? Steeds vaker zie je in personeelsadvertenties verwijzingen naar de life-style van de gezochte doelgroep. De werkstijl vormt de schakel tussen de cultuur van het bedrijf de life-style van de medewerker. Daarom is de werkstijl ook een bij uitstek geschikt voor het managen van de relatie tussen de medewerker en de organisatie.

Uitgangspunt bij flexibel kantoorconcept
In een flexibel kantoor concept of in het geval van telewerken vervult de werkstijl een centrale rol. De medewerker wordt aangestuurd op resultaat en krijgt de ruimte om de manier van werken zelf in te vullen. Het is dus een voorwaarde voor het slagen van dergelijke kantoorconcepten, dat de medewerkers zich bewust worden van hun eigen werkstijl. Organisaties en medewerkers moeten leren de werkstijlen te ontwikkelen, zodat effectief werkgedrag en ontplooiing samengaan. Herkenning en erkenning van de werkstijlen van medewerkers moet de plaats gaan innemen van statussymbolen en territoriumdrift uit het traditionele kantoor. Dit is het begin van het bewust bouwen aan een eigen werkstijl.

Balans werk-privé
De werkstijl moet aan de ene kant natuurlijk effectief en efficiënt zijn, maar aan de andere kant moet de werkstijl de arbeidsvreugde waarborgen waaraan iemand behoefte heeft. De kunst van het ontwikkelen van een goede werkstijl is, dat er voldoende persoonlijke elementen een plaats kunnen krijgen, zodat er een goede balans ontstaat tussen werk en priv’8e. Bouw je voldoende ontspanningsmomenten in en lukt het om dit tot een harmonieus geheel te vervlechten?

Balans inspanning-resultaat
In de werkstijl bewaak je ook de effectiviteit van je eigen inspanning. Hierbij stel je eisen aan de middelen die je ter beschikking staan. Je hebt er alle belang bij om de voor jou meest effectieve werkomstandigheden de creëren. Wat kan een plek met een bepaalde sfeer voor je doen? Welke (communicatie)verbindingen heb je nodig, wanneer kies je ervoor naar iemand toe te gaan en wanneer bel je of stuur je een mailtje? Gebruik je plekken die vlak bij elkaar liggen of plekken die ver van elkaar verwijderd zijn. Zijn dat de plekken van de klant of de plekken van de eigen organisatie of plekken van jezelf? In je werkstijl bewaak je de balans tussen inspanning en resultaat.

Wie zelf afgerekend wordt op het opgeleverde resultaat zal zijn werkomgeving en hulpmiddelen ook willen kunnen afrekenen op de bijdrage die zij leveren aan zijn effectiviteit en aan zijn arbeidsvreugde. Als je op een bepaalde plek teveel wordt afgeleid als je een stuk moet schrijven, dan kies je de volgende keer een rustiger plek. In een flexibel kantoorconcept kun je namelijk zelf kiezen waar je gaat zitten.

Voor wie hebben deze werkplekken toegevoegde waarde? Vormt de werkplek een vorm van beloning voor de werknemer (status van de eigen kamer), of is het een stuk gereedschap, waarmee de werknemer zijn toegevoegde waarde voor de onderneming kan verhogen? (telewerkplek thuis, kofferkantoor voor onderweg of de vaste werkplek op kantoor)

Belang van kwaliteit van werkplek
Afhankelijk van het soort contract dat de medewerker en het bedrijf met elkaar aangaan, ligt het belang bij de kwaliteit van de werkplek verschillend. Bij een inspanningsverplichting ligt de verantwoordelijkheid voor de ondersteunende middelen bij de werkgever. De medewerker levert de inspanning en de werkgever moet ervoor zorgen dat die inspanning leidt tot het gewenste resultaat. Bij het aangaan van een resultaatverplichting behoren de ondersteunende middelen onderdeel te zijn van de overeenkomst. De werknemer is dan zelf verantwoordelijk voor de efficiency en effectiviteit van zijn werkgedrag. Elke klus wordt een soort klein project, waarbij de werknemer integraal verantwoordelijk wordt voor de Geld, Tijd, Kwaliteit, Informatie en Organisatie van mensen (of zichzelf) en middelen.

Coaching
Bij de moderne kantoorconcepten wordt over het algemeen uitgegaan van zelfstandige medewerkers, die in elke situatie de meest geschikte omstandigheden kunnen kiezen om te werken. Deze keuzevrijheid is mooi, maar de medewerker wordt daarmee ook verantwoordelijk voor het kiezen van de optimale plek bij een bepaald soort werk. Dit stelt eisen aan de kwaliteit van de geboden werkomgeving. Maar dit stelt dit ook eisen aan de begeleiding van de medewerkers waar het gaat om het leren dragen van de verantwoordelijkheid voor de keuzes. Medewerker zullen gecoacht moeten worden bij het ontwikkelen van een eigen werkstijl, die effectief is, voldoening schenkt en in lijn is met de doelen van de organisatie. Kortom een kans voor HRM om de flexibele kantoren in goede banen te leiden en een wezenlijk deel van de voordelen te verzilveren.

artikel_blauw.gif

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s